ZVEDÁNÍ A PŘESUNY MOSTŮ
Zvedání a přesuny mostů - Ponvia.cz

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. - manipulace těžkými břemeny

Naše společnost provádí manipulaci s těžkými břemeny v oblasti mostních staveb. Při rekonstrukcích mostů je často vyžadováno zdvižení a spuštění nosné konstrukce z důvodu výměny ložisek. Mostovka, zejména ta železobetonová je velmi těžkým břemenem o hmotnosti několika set tun, které je nutné zvednout někdy i o několik metrů. V zásadě, je ale možné zvednout libovolné břemeno do libovolné výšky. Mimo mostní stavitelství je možné manipulovat s břemeny při osazení těžkých strojů jako jsou elektromotory nebo turbíny do šachet, komínů a pod., všude tam kde nelze s výhodou použít jeřáb. Součástí naší nabídky prací kromě vlastního provedení zdvihu, spuštění nebo posunu je také montáž a demontáž potřebných podpěr, návrh technologie a statický výpočet.