TECHNOLOGIE
Technologie - Ponvia.cz

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. -  dodavatel specializovaných činností a technologií

Naše společnost od svého vzniku při realizacích mostních staveb provádí a doplňuje své portfolio činností, které k náročným mostním stavbám patří. Od roku 2018 provozujeme vlastní provizorní most typu MS. Pracovníci firmy získali potřebná oprávnění od Ministerstva dopravy i pro práce s dalšími mostními provizorii v majetku státu. Společnost pořídila tryskací soupravu pro čištění ocelových konstrukcí pomocí pevného abraziva vyháněného vzduchem pod vysokým tlakem. Provozujeme jádrovou vrtačku pro vývrty v betonových konstrukcích až do průměru 300 mm. Realizujeme mostní skruže, podpěrné bárky a zvedáme velmi těžká břemena např. nosné konstrukce mostů. K těmto činnostem nabízíme také projekční a konzultační činnost.

Podrobnosti najdete na dalších stránkách našeho webu.