Stavby 2019

„Most č. 40C-M1 přes Losinku ve Velkých Losinách“

Demolice a stavba nového rámového mostu.


„Přemostění vodoteče Šlapanka v Polné“

Odstranění stávající lávky a výstavby nového železobetonového mostu ev. č. 40C-M1 přes Losinku vč. dopravně inženýrských opatření, výstavby nové komunikace a veřejného osvětlení.