Stavby 2017


„R48 Rybí - MÚK Rychaltice, C 256 - Most na souběžné silnici III. třídy přes Sedlnici“

Rekonstrukce jednopolového mostu z předepnutých nosníků K-73, zvednutí nosné konstrukce a výměna ložisek, nová spřažená ŽB deska, nové římsy a vybavení mostu.


„SA D46 OPRAVA PORTÁLU č.14, km 37,243“

Demontáž, výroba a montáž sloupu portálu dopravního značení na D46 vč. elektro rozvodů a DIO.
Realizace 04-05/2017


„Most na LC Zámecká“

Demolice stávajícího mostu, výstavby nového předpjatého parapetního mostu, včetně dvou opěrných zdí, zárubní zdi, úprava komunikací a dopravně inženýrská opatření.
Realizace 04-10/2017


„Oprava tramvajového mostu ev.č. 2-003 přes řeku Lučinu“

Obnovení protikorozní ochrany tramvajového ocelového mostu a sanace opěr a křídel mostu.
Realizace 06-09/2017


„Havarijní zabezpečení mostu v Popovicích u Přerova“

Odstranění říms a zábradlí a nahrazení dočasným betonovými svodidly včetně příslušného DIO.


„Město Šternberk – demolice mostu M5 a lávky L11 ul.Nádražní“

Demolice mostu.


„Rekonstrukce mostu přes říčku Punkvu - Skalní mlýn“

Demolice stávajícího mostu a výstavba nového.


„Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Dobrovského do ulice Václava III. v Olomouci“

Rekonstrukce nevyhovujícího stavu lávky – odstranění mostního svršku, vybavení a mostovky, částečná demolice opěr, osazení ocel. nosné konstrukce + PKO, výměna úložných desek, provedení závěrných zídek, úložných prahů a křídel, sanace opěr, úprava místní komunikace.


„Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci“

Údržbové práce na mostní konstrukci – omezení průsaků vody, sanace mostovky, PKO ocelové nosné konstrukce, sanace spodní stavby, provedení říms na křídlech opěr, sanace mostních závěrů, úprava v předpolí, zpevnění krajnic, sanace zábradlí a opevnění svahu koryta.