Stavby 2016


„Most 428-000a Drysice - oprava zábradlí a říms“


„Rekonstrukce mostu SO 200 na stavbě II/602 Olešná - průtah“


„Údržbové práce – Most (M 33) přes řeku Oskavu na polní cestě v Olomouci – Chomoutově“


„Provedení drenážního plastbetonu na mostě SO 207 na stavbě Lešná, sil. I/35, 3. Etapa“