Stavby 2015


„Revitalizace Kolářových sadů v Prostějově – můstky pro pěší“ - výstavba 3ks dřevěných lávek pro pěší včetně spodní stavby a zemních prací…