Žďár nad Sázavou

Stručná charakteristika prováděného díla:

SO 201 – lávka Farská humna:

  • novostavba lávky pro pěší a cyklisty
  • železobetonové opěry
  • Vodorovná nosná konstrukce: spřažená ocelobetonová konstrukce o jednom poli, délka mostu 31,50 m.  
  • Přímo pochozí izolace
  • Atypické ocelové zábradlí s dřevěnou výplní a intergrovaným osvětlením

SO 201 – Lávka Klafar

  • novostavba lávky pro pěší a cyklisty
  • železobetonové opěry
  • Vodorovná nosná konstrukce: předpjatý jednotrám T průřezu s proměnnou výškou stojiny, délka mostu 27,6 m
  • Přímo pochozí izolace
  • Ocelové zábradlí se svislou výplní