Výstavba dvou mostů v obci Rybník

Výstavba dvou mostů v obci Rybník

Rozsah výkonů:

  • Odbourání stávajících nosných konstrukcí a opěr
  • Plošné založení mostních objektů
  • Provedení spodní stavby mostů (svislé stěny a křídla)
  • Provedení opevnění pod mostem a obsypání objektu
  • Montáž mostní skruže, bednění a betonáž nosné konstrukce
  • Obsyp objektu, zásyp a násyp komunikace a provedení přechodových oblastí
  • Opevnění okolo mostu a pod mostem
  • Osazení ocelového zábradlí na mostě
  • Nátěr sjednocující mostní objekt
  • Úprava okolního terénu mostu.