Provizorní most MS na objízdné trase - Vyské Žibřidovice

Provizorní most na objízdní trase v délce 12 m.