Provizorní lávka - Most M1 přes řeku Bílovku k areálu LUCCO ve Velkých Albrechticích

Provizorní lávka slouží k zachování obousměrného provozu pro pěší jako spojnice ulic na protějších březích toku Bílovka v obci Velké Albrechtice po dobu uzavírky mostu M1 u areálu LUCCO. Provizorní lávka je ocelová konstrukce s dřevěnými mostinami a ocelovým zábradlím přemosťující potok Bílovka v délce 7,50 m.

Provizorní lávka je mostní objekt o jednom poli s dolní mostovkou. Plánovaná doba osazení provizorní lávky je cca 6 měsíců. Volná šířka mostu je 1,8 m, délka mostu 7,50 m, příčný sklon 0%, podélný sklon 2 %. Směrově je most v přímé.

Normální zatížení mostu 4kN/m2.