Projektová dokumentace Osmek

Oprava lávky ev.č. Př-L/S-04

Oprava stávající lávky ev.č. Př-L/S-04. Oprava bude spočívat ve vyztužení zkorodovaných částí a obnově PKO, dále bude odstraněn stávající nevyhovující přístup na lávku ze strany výstaviště a vybudován nový bezbariérový přístup na lávku ze strany od výstaviště. Lávka slouží pro převedení místní komunikace pro pěší IV. třídy.