Projektová dokumentace Most u Obrázku - TOMI REMONT

Most U Obrázku - rekonstrukce

Trvalý most o jednom poli s horní dřevěnou mostovkou uložený na monolitické betonové spodní stavbě.

Základní údaje o mostu                      PDPS                              RDS

Délka přemostění:                                 17,30 m                            18,68 m
Délka mostu:                                         23,90 m                            23,90 m
Délka nosné konstrukce:                       20,00 m                            20,40 m
Rozpětí polí:                                         19,77 m                             19,76 m
Šikmost mostu:                                     kolmý                                kolmý
Volná šířka mostu:                                4,55 m                               4,55 m
Světlá výška mostního otvoru:             1,35 m                               1,35 m
Výška mostu:                                        2,57 m                               2,57 m
Stavební výška:                                     1,29 m                               1,29 m  
 
Stávající most o jednom poli o rozpětí 19,77 m převádí lesní cestu s cyklotrasou 51 a 6027 mezi obcemi Březové a Litovel přes tok Odrážka. Stávající mostiny jsou místy shnilé na tloušťku celého
průřezu, zábradlí je nevyhovující výšky i konstrukčního uspořádání. Ocelová nosná konstrukce je zasažena lokální povrchovou korozí. Opravou nosné konstrukce a spodní stavby, výměnou mostního svršku a vybavení dojde k prodloužení životnosti mostu.

Předmětem stavby je ocelový most délky 20,4 m, který je založen na nově zbudovaných monolitických podpěrách. Opěry jsou nově chráněny kamenným záhozem terénu před nimi. Nosná konstrukce je opatřena novým mostním svrškem, který tvoří dřevěné mostiny a obrubníky a novým zábradlím výšky 1,3 m se svislou výplní osazeném na nosné konstrukci a římsách křídel.