Projektová dokumentace Hradec nad Moraciví

Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Moravici - projektová dokumentace

Popis posuzované konstrukce

Jedná se o visutou lávku se zavěšenou mostovkou na stezce pro pěší přes řeku Moravici (ev.č.Piv.-L1) o jednom otvoru, jednopodlaží, s dolní mostovkou, kolmou, nepohyblivou, trvalou, směrově v přímé, výškově v zakružovacím oblouku.

Hlavní nosnou konstrukci tvoří dvě nosná lana tvořena z jednotlivých ocelových tyčí kruhového průřezu o průměru 30 mm, která jsou kloubově spojeny v místě závěsů mostovky. Závěsy mostovky jsou z ocelových tyčí kruhového průřezu o průměru 20 mm. Nosná lana jsou přes pylony kotvena pomocí kotevních lan z ocelových tyčí kruhového průřezu o průměru 42 mm d základových bloků.

Mostovka je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí s dolní mostovkou. Horní a dolní pás příhradových nosníků jsou z celových válcovaných profilů L 50x50x6. Diagnály s svislice příhradových nosníků jsou z ocelových válcových profilů L 65x50x5. Dolní mostovka je tvořena příčníky a vodorovným ztužením z ocelových válcovaných profilů L 65x50x5. Na dolní pásy příhradových nosníků jsou uloženy dřevěné fošny tl. 55 mm. Mostovka (příčníky) je uložena přímo na betonový základ pylonů.

Pylony jsou tvořeny příhradovou konstrukcí výšky 5,37 m s půdorysným rozměrem 1,83 x 0,60 m, který je vetknuta do betonového základu. Svislice jsou z ocelových válcovaných profilů L 50x50x5, výplň z ocelových válcovaných profilů L 40x20x4.

Základní údaje o lávce

Délka přemostění:                           45,31m
Rozpětí pole (světlost):                   45,59m
Světlost otvoru:                               45,31m
Šikmost lávky:                                 100g (kolmá)
Volná šířka lávky:                            0,99m
Šířka mostu:                                    1,14m
Stavební výška:                               0,11m
Výška mostu nad terénem:              4,60m