Projektová dokumentace Hlučín

Silnice III/01137 – rekonstrukce mostu ev. č. 01137-1 Hlučín

Projektová dokumentace řeší odstranění stávajícího mostu ev. č. 01137-1 na silnici III/01137, a to v celém rozsahu, a ve stejném místě výstavbu nového mostního objektu ev. č. 01137.

 

Základní údaje odstranované stavby

Charakteristika mostu:

Kruhová železobetonová klenba tl. 0,4 m ve vrcholu. Vzepětí klenby je 1,3 m, délka 15,5 m. Beton B135, výztuž C37. Nad klenbou výplň z betonu B80 a násyp výšky 3,05 m.

 

Základní údaje odstraňované stavby

Délka přemostění:                                         3,0 m

Délka motu:                                                   3,8 m

Délka nosné konstrukce:                               3,8 m

Rozpětí polí:                                                  3,4 m

Šikmost mostu:                                              Kolmý

Volná šířka mostu:                                         7,2 m

Šířka průchozího prostoru:                            7,2 m

Šířka mostu:                                                  15,8 m

Výška mostu nad terénem:                            min. 0,8 m

Stavební výška:                                               3,45 m

Plocha nosné konstrukce:                              60,04 m2

Poznámka: Plocha mostu je vymezena délkou nosné konstrukce a šířkou nosné konstrukce