Projektová dokumentace Bukovice - oprava mostu

I/43 Bukovice - oprava mostu 43-078- zpracování PD

Stručný popis návrhu stavby

Stavba řeší opravu mostu ev. č. 43-078 (SO 201) v obci Písařov, místní část Bukovice. Součástí opravy mostu je demolice starého mostu a výstavba nového s jednostranným veřejným chodníkem. Součástí stavby je také úprava koryta toku pod mostem, úprava přilehlého okolí mostu a stavební úprava vozovky v předmostí v celkové délce 36,0 m . Po dobu výstavby mostu bude pro převedení dopravy na silnici I/43 sloužit provizorní objížďka (SO 131).

 

Most slouží k převedení silnice I/43 přes vodní tok Čistá