Prohlídky portálů ŘSD Vysočina

Provedení podrobných prohlídek portálů a poloportálů 2020 pro ŘSD ČR, správa Jihlava