Prohlídky mostů v roce 2017

Běžné prohlídky mostů pro statutární město Přerov: 33 mostů a lávek

Hlavní prohlídky mostů pro PS 0736 Město Libavá: 6 mostů

Běžné prohlídky mostů pro ŘSD ČR na D1 a D46: 31 ks

Běžné prohlídky mostů města Prostějov: 11 ks

1.Hlavní mostní prohlídka před obcí Rousínov