Prohlídka OK Olma I. Etapa

Provedení podrobných prohlídek ocelových konstrukcí v areálu OLMA Zábřeh

 

V rámci běžné prohlídky objektu byl zjišťován:

- fyzický stav ocelových konstrukcí objektů s důrazem na průzkum stavu nosných prvků stěn, stropů a střech.

- stav při kterém nedochází k nadměrným průhybům nosných prvků a posuvům vůči stávajícím základům.

- chování konstrukcí s ohledem na způsob založení

- stav protikorozní ochrany

- stav svárových, šroubocých či nýtovaných spojů

- stav střech, světlíků, podlah, ramp

- stav ostatních konstrukčních prvků nebo cizích zařízení, které mohou mít vliv na prohlížené konstrukce