Oprava mostu přes Orlici ve Štěnkově

Oprava mostu:

Nosná ocelová konstrukce je tvořena dvěma hlavními příhradovými nosníky s obloukovým horním pasem a mezilehlou mostovkou. Konstrukce šířky 4,27 m je prostě uložená o rozpětí 26,96 m. Výška hlavního nosníku je 3,17 m. Ocelová konstrukce je nýtovaná. Původní mostovku tvoří podélníky 5 x 1240 v modulu 1000 a 820 mm. Na podélnících jsou přebetonovaná podlažnicová železa ZORÉS. Obrusná vrstva vozovky je z kamenné drti obalované asfaltem.

Provedené práce:

Po demontáži původní mostovky a podélníků se provedlo hrubé očištění příhradové konstrukce a otryskání, doplnění chybějících nýtů a oprava oslabených detailů, protikorozní ochrana ocelové konstrukce.

Krajní koncové příčníky byly vyměněny a nahrazeny válcovým profilem IPE450 mm. K příčníkům se připojily nové podélníky z válcovaných profilů IPE240, IPE270 mm. Původní nevyhovující mostovka byla nahrazena železobetonovou spřaženou deskou. Pro spřažení s betonovou deskou byly navařeny trny ∅ 16 mm výšky 100 mm. Byla provedena celoplošná izolace s odvodněním drenážního plastbetonu do trubiček. Byly provedeny nové římsy na mostě.

Na obou opěrách jsou vodotěsné elastické mostní dilatační závěry. Nosná konstrukce je odvodněna podélným a příčným spádem mostovky. Byla provedena nová živičná vozovka.

Zábradlí bylo repasováno. Na opěrách byly provedeny nové římsy. Opěry byly celoplošně sanovány.

Investor: Město Třebechovice nad Orebem

Termín realizace: 2018