Mostní provizoria I a II v Rybníku

Mostní provizorium I a II v Rybníku u České Třebové

Provizorní mosty slouží k zachování provozu na místní komunikaci v obci Rybník vedoucí od silnice III/01427 do části obce za řekou Třebůvkou po dobu novostavby trvalého mostu v ř. km 15,047. Provizorní mosty mostové soupravy typu MS přemosťují vodní tok Třebůvka v délce 2 x 18 m.

Provizorní most je typu MS o jednom poli s dolní mostovkou. Volná šířka mostu je 4,0 m, délka mostu 18 m, příčný sklon 0%, podélný sklon 2,8 % ve směru staničení. Směrově jsou mosty v přímé.