Most u Dětského domova Olomouc

Stručná charakteristika stavby:

  • zvedenutí nosné konstrukce
  • výměna kluzných desek ložisek
  • výměna gumového těsnícího profilu dilatačního závěru
  • Provedení pochozí izolace