most ev.č. 446-044 Vysoké Žibřidovice a most ev.č. 446-046 Vysoké Žibřidovice

Most ev.č. 446-044

Jednalo se o rekonstrukci mostu a to v rámci investice rekonstrukce komunikace II/446 v úseku Hanušovice - Nová Seninka. Přemosťovanou překážkou byl bezejmenný potok. Ve stávajícím stavu se jednalo o deskový most o jednom poli. Dle HMP z roku 2015 byl most ve stavu: spodní stavba V - špatný stav, nosná konstrukce IV - uspokojivý. Byl proveden návrh rekonstrukce mostu v rozsahu demolice původního mostu a výstavba stávajícího mostu s napojením komunikace na mostě a v předpolí na navrženou rekonstruovanou komunikaci II/446. 

Most ev.č.446 - 046

Tata stavba řešila odstranění stávajícího mostu a výstavbu mostu nového s dostatečnou kapacitou mostního otvoru na převedení Q 100. Most předtím přemosťoval inundační příkop v majetku Lesů ČR. Stávající most byl o jednom poli, původní nosná konstrukce byla tvořena ocelovými nosníky I 360 a na krajích I 260, mostovka byla tvořena ocelovými trubkami průměru 140 mm, nad nimi byl penetrační makadam tl. 155-255 mm a ACO tl. 50 mm. Délka přemostění byla 3,7 m. Opěry byly kamenné, křídla kamenná rovnoběžná. Zábradlí bylo ocelové čtyřmadlové trubkové. Na vtoku na opěry navazovaly nízké betonové nábřežní zídky, které měly silně erodované patky. Hlavním důvodem plánované demolice a výstavby nového mostu byla chystaná rekonstrukce silnice II/446. Tím pádem bylo rozhodnuto o celkové výměně bývalé konstrukce za železobetonový rám, který je díky své jednoduchosti takřka bezúdržbový. Dalším důvodem demolice původního mostu byly nevyhovující záchytná zařízení. Technický stav spodní stavby byl hodnocen v hlavní prohlídce stupněm V - špatný a stav nosné konstrukce také stupněm V - špatný.Zatížitelnost mostu byla shledána také jako do budoucna nevyhovující - Vn = 19 t a Vr = 34 t. Z těchto důvodů přistoupil správce mostu SSOK p.o. k řešení výstavby nového mostu, který je navržen na zatížení dle EC1 a most byl řešen jako monolitický železobetonový rám s lineárně náběhovou příčlí dle technického návrhu PD