Most ev.č. 40C-M1 přes Losinku ve Velkých Losinách

Novostavba mostu, který tvoří monolitická rámová železobetonová konstrukce založená na mikropilotách. Šířka vozovky je 3,60 m, na obou stranách jsou ŽB římsy s bezpečnostním odstupem 0,50 m. Římsy jsou osazeny ocelovým zábradlím, pro kolizi s inženýrskými sítěmi je levé zábradlí kotveno z boku do NK. Nové opěry jsou tvořeny úložnými prahy, do kterých je vetknuta NK tl. 0,40 m. Úložné prahy jsou založeny na jedné řadě mikropilot. Jejich líc je obložen kamenem.

S ohledem na tvar koryta nejsou opěry rovnoběžné. Délka přemostění je 6,60 m, celková délka mostu je 8,87 m. Šířka NK je 4,60 m, konstrukční výška 0,40 m. Niveleta je zachována, podélný sklon na mostě je 0,5 % (stoupá). Příčně je vozovka v jednostranném sklonu 2,5% s navázáním na příčné sklony stávajícího stavu.

Původní mostovka a část opěr byla zdemolována.

Investor: Obec Velké Losiny

Termín realizace: 2019