Most ev. č. 3697-1 Velké Losiny

Novostavba mostu, který tvoří otevřená monolitická rámová železobetonová konstrukce plošně založená. Šířka vozovky je 5,50 m, na obou stranách jsou ŽB římsy. Po pravé římse je veden chodník šířky 1,25 m. Celková volná šířka mostu je 7,250 m. Na římsách je osazeno ozdobné ocelové zábradlí. Opěry jsou železobetonové a jejich líc je obložen kamenem.

Most je šikmý pravý 73,61 grádů. Délka přemostění je 9,466 m, celková délka mostu je 14,648 m. Délka nosné konstrukce je 10,778 m. 

Popis provedených prací:

- montáž a demontáž provizorního mostu - realizace železobetonových konstrukcí mostu, říms; - provedení dilatačních spár železobetonových konstrukcí;

- provedení mostní izolace včetně tvrdé ochrany z MA a odvodnění izolace; - dodávka a montáž zábradlí včetně PKO; - pokládka silničních a chodníkových obrub;

- provedení úprav koryta (dlažby z lomového kamene, rovnanina, betonové prahy; - odstranění provizorní objízdné trasy;-  terénní úpravy;

Investor: Správa silnic Olomouckého kraje

Generální dodavatel: Hroší stavby Morava a.s.

Termín realizace: 2019