Mimořádná mostní prohlídka Lesy ČR - povodně Oskava

Most přes Oskavu u domu č.p. 80 v Oskavě 

Trvalý silniční most převádějící místní komunikaci přes říčku Oskavu. Jedná se o kolmý most o jednom poli s horní mostovkou. Směrově je most v přímé s neomezenou volnou výškou. Staticky působí jako prostý nosník. Spodní stavba: opěry jsou kamenné plošně založené s železobetonovým úložným prahem, nosná konstrukce je ocelová. Nosná konstrukce je uložena prostě na železobetonovém prahu. Vozovka je živičná, římsy nejsou. Zábradlí dvoumadlové ocelové.

Základní charakteristiky:

Délka přemostění:                     ≈4,00 m
Délka mostu:                             ≈6,00 m
Délka nosné konstrukce:           ≈4,60 m
Rozpětí:                                     ≈4,00 m
Šikmost mostu:                          kolmý, 90°
Volná šířka:                                ≈3,80 m
Šířka nosné konstrukce:             ≈4,00 m
Stavební výška:                          ≈0,50 m
Zatížení mostu:                          Není stanoveno