Hlavní mostní prohlídky Klášterec nad Ohří

Hlavní mostní prohlídky v Klášterci nad Ohří

 

Ev. č. Mostu M-01 Most přes Široký potok u Zámecké Optiky 

Trvalý most přes Široký potok u Zámecké Optiky Klášterec na Ohří. Most je klenbový, kamenný s ocelovým zábradlím. Na mostě je umístěna socha světce. Spojení ulice Tyršova a Chomutovská

 

Ev. č. Mostu M-02 Most přes Široký potok u lice Tyršova u hotelu Slávie 

Trvalý most přes Široký potok u Zámecké Optiky Klášterec na Ohří. Most je klenbový, kamenný s ocelovým zábradlím. Na mostě je umístěna socha světce.

Spojení ulice Tyršova a Chomutovská

 

Ev. č. Mostu M-03 Most přes Klášterecký potok ulice Dlouhá čp. 539

Trvalý most přes Klášterecký potok ulice Dlouhá čp. 539 Klášterec nad Ohří, trvalý, železobetonový, otevřený silniční most s horním mostovkou, o jednom poli, přes stálou vodoteč Klásšterecký potok.

Most se nachází na ulici Dlouhá čp.539

 

Ev. č. Mostu M-04 Most přes Klášterecký potok ulice Příčná – Polní 

Trvalý most přes Klášterecký potok ulice Příčná – Polní Klášterec nad Ohří.  Most spojuje ulici Příčná a Polní

Popis nosné konstrukce zleva doprava ve směru staničení: Jedná se o trvalý, železobetonový, otevřený silniční most s horním mostovkou, o jednom poli, přes stálou vodoteč.

 

Ev. č. lávky L-05 Klášterecký potok – lávka u zimního stadionu

Trvalá lávka přes Klášterecký potok u zimního stadionu. Jedná se o trvalou, železobetonovou, otevřenou lávku pro pěší s horním mostovkou, o jednom poli, přes stálou vodoteč.

Nachází se mezi ulicí Petlérská a Olšová. Místní komunikace cesta pro pěší.

 

Ev. č. Mostu M-07 Most přes Podmileský potok u odbočky k Čechurům Ciboušov

Trvalý most přes Podmileský potok u odbočky k Čechurům Ciboušov

Popis nosné konstrukce zleva doprava ve směru staničení. Jedná se o trvalý, šikmý kamenný a železobetonový, otevřený silniční most s horním mostovkou, o jednom poli, přes stálou vodoteč

 

Ev. č. Mostu M-07 Most přes Podmileský potok u odbočky k Čechurům Ciboušov

Trvalý most přes Podmileský potok u zahrádek směrem k ZUŠ Ciboušov

Popis nosné konstrukce zleva doprava ve směru staničení. Jedná se o trvalý, železobetonový, otevřený silniční most s horním mostovkou, o jednom poli, přes stálou vodoteč.

Nosná konstrukce je tvořena z 6-ti ks uzavřených prefabrikovaných železobetonových rámů typu Beneš.

 

Ev. č. Mostu M-09 Podmileský potok - Komenského u ZUŠ

- Jedná se o trvalý, železobetonový, otevřený silniční most s horním mostovkou, o jednom poli, přes stálou vodoteč. Nosná konstrukce je tvořena z 9-ti ks uzavřených prefabrikovaných železobetonových rámů typu Beneš.

 

Ev. č. Mostu M-11 Podmileský potok – u zámeckého parku

- Jedná se o trvalý, železobetonový, otevřený silniční most s horním mostovkou, o jednom poli, přes stálou vodoteč. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou trámovou.

 

Ev. č. lávky L-12 Rašovická lávka pro pěší přes Ohří Klášterec nad Ohří

Trvalá Rašovická lávka pro pěší přes Ohři, Klášterec nad Ohří. Nachází se mezi Miřeticemi u Klášterce nad Ohří a Rašovicemi. Místní komunikace cesta pro pěší

Popis nosné konstrukce zleva doprava ve směru staničení, vtok vodoteče zprava. Jedná se o trvalou, ocelovou otevřenou lávku pro pěší, s horním mostovkou, o třech polích, přes stálou vodoteč.

Lávka je složená ze dvou hlavních podélných ocelových nosníků s příčníky, visutá přes 2 ocelové pylony s propojením horním příčníkem do krabice na ocelových táhlech