Běžné prohlídky mostů ŘSD Olomouc

Provedení běžných prohlídek podjezdů v Olomouckém kraji