Běžná prohlídka mostů Šantovka

Běžná prohlídka mostů okolí Šantovky v Olomouci

Most ev.č.54 Lávka pro pěší přes obtok Mlýnského potoka-severní napojení

Trvalá lávka pro pěší je tvořena 7polovou spojitou deskovou konstrukcí s rozpětím 16,00 -i- 21,00 + 28,60 + 20,40 + 20,00 + 15,00 + 7,777 m. Nosná konstrukce je z dodatečně předpjatého betonu s příčným řezem ve tvaru zaobleného lichoběžníku o výšce 0,675 m. Lávka převádí pěší z ulice Kateřinská přes Tř. 17. listopadu a Obtok Mlýnského potoka do 2. NP Galerie Šátovka.
Niveleta na lávce stoupá ve sklonu 8,33 % do km 0,100 00 a dále klesá ve sklonu 1.97%. Do lomu polygonu je vložen vrcholový zakružovací oblouk s R= 500,0 m. Příčný sklon je střechovitý, konstantní 2,0 %. Směrově je trasa chodníku na lávce vedena v levostranném oblouku s R = 90 m přecházejícím do pravostranného oblouku s R = 260 m a dále přes inflexní bod do pravostranného oblouku s R = 170 m. Volná šířka chodníku je 3,00 m. U vstupu do objektu Galerie Šantovka se šířka zvětšuje na 6,889 m.
U podpěry P5 na východní straně lávky je vybudováno veřejné schodiště pro přístup na a z lávky. Schodiště je opláštěné konstrukcí z hliníkových lamel, zastřešeno trapézovým plechem.
Podklady:
První hlavní prohlídka ze dne 23.8.2013, vypracoval Ing. Petr Milek č. reg. 121/2008.
Běžná prohlídka ze dne 12.8.2016, vypracoval Ing. Petr Milek