Mostová souprava MS

Nabízíme zapůjčení vlastního mostního provizoria typu MS (Mostová souprava). V rámci zapůjčení mostního provizoria nabízíme i vyhotovení výrobně technické dokumentace (VTD) pro osazení mostního provizoria, montáž, 1. Hlavní prohlídku mostu, potřebnou údržbu během pronájmu a samozřejmě demontáž mostního provizoria. K dispozici je kompletní souprava o rozpětí 21m.

Most může být využit v rámci objízdných tras při rekonstrukcích mostních objektů, provizorní přemostění různých překážek, přemostění stávajícího mostního objektu s nedostatečnou únosností, jako staveništní přemostění inundačních území, atd…

Přehled základních parametrů Mostové soupravy MS:

Rozpětí: 6, 9, 12, 15, 18, 21m
Volná šířka na mostě: 4,0m
Typ převáděné komunikace: jednosměrná
Maximální povolená rychlost na MS: 20km/h
Zatížitelnost mostní soupravy: vn = 11t (normální)
vr = 40t (výhradní pro rozpětí ≤18m)
vr = 37t (výhradní pro rozpětí 21m)

Stručný popis Mostová soupravy MS

MS je konstrukce tvořená kompletními mostními díly o délce 3 m. MS je mostní provizórium s dolní ocelovou mostovkou z vlnitého plechu s jedním jízdním pruhem s rozpětím jedné soupravy do 21m. Podélný sklon nosné konstrukce o jednom poli nesmí překročit 8 %, při dvou a více polích 6 %. Příčný sklon nosné konstrukce se doporučuje 0 %. Rychlost stavby je v řádu hodin, efektivní doba použití ve dnech až letech, most je schválen pro civilní provoz (TP90 MD ČR).

Montáž mostu se provádí na vysouvací dráze s výsuvným krakorcem a pomocí vozidla se vysouvá přes překážku, při použití těžkého jeřábu je možné most přímo uložit do překážky bez nutnosti použití výsuvného krakorce. Mostní konstrukce se ukládá na úložné desky, které mohou být osazeny přímo na upravený rostlý terén, na rovnaninu z hranolů nebo na betonovou spodní stavbu. Při osazení úložné desky na rostlý terén se musí posoudit napětí základové spáry pro daný případ.

MS je charakteristická rychlou a jednoduchou stavbou a nízkými nároky na přepravní kapacitu. Efektivní použití je pro mosty délky 12 – 27 m.

Přehledné výkresy Mostová soupravy MS

Vzorová cenová nabídka

Délka mostu: 18m
Uložení: panelová rovnanina, 2 krajní opěry
Komunikace: bez úpravy
Chodník: není
Zatížitelnost: Vn= 11t, Vr=40t
 
Montáž mostního provizoria 196.190,-Kč
Demontáž mostního provizoria 196.190,-Kč
Nájemné 954,-Kč/den
1x periodická prohlídka 9.900,-Kč
V ceně je zahrnuto:

  • Montáž a demontáž MS
  • Doprava na místo stavby a odvoz zpět
  • 1. hlavní mostní prohlídka
  • Montážní schéma
  • Technická pomoc při přípravě podloží a opěr

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena je orientační, dle potřeby zpracujeme aktuální nabídku dle požadavků zákazníka. Kontaktujte nás.