Projekce 2018

„Oprava lávek v parku Michalov v Přerově ve stupni DSP“

Oprava dvou dřevěných lávek.


„Lávka ev.č. Př-L/S-03 přes Strhanec, ul. Riedlova, Přerov“

Demolice a stavba nové lávky vč. inženýrské činnosti ve stupních DUR, DSP, DPS


„Finančně technická analýza řešení rekonstrukce nebo demolice mostu ZE 1 přes D46 v Žešově a návrhu diagnostického průzkumu“


„II/361 Jaroměřice n. R. - most ev. č. 361-001“

Demolice a stavba nového mostu ve stupních DUR, DSP, DPS vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru.


„Energomost M 17 E - oprava“

Oprava stávajícího energomostu M 17 E, který je umístěn nad jižním zhlavím železniční stanice ČD Olomouc hl. n. ve stupních DSP, DPS vč. inženýrské činnosti


„Pražská – rekonstrukce mostu M24“

Rekonstrukci mostu M24 na ul. Pražské v Olomouci ve stupních DSP, DPS vč. inženýrské činnosti


„Silnice III/01137-rekonstrukce mostu ev.č.01137-1 Hlučín“

Demolice a stavba nového mostu ve stupních DUR, DSP, DPS vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru.


„Silnice II/463-rekonstrukce mostu ev.č.463-005 za obcí Skřípov“

Demolice a stavba nového mostu ve stupních DUR, DSP, DPS vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru.


„LÁVKA ev.č. Př-L/S-04 v Přerově“

Oprava ocelové příhradové lávky přes Strhanec v Přerově: projektová dokumentace ve stupních DUR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti.


„M 46/6 přes Železárenský potok na ul. U Bažantnice v Karviné-Novém Městě“

Demolice stávajícího mostu a výstavba nového železobetonového rámové mostu stupních DUR a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a AD.


„Údržba mostu BAILEY BRIDGE HK – 036 v Hradci Králové“

Projektová dokumentace údržby provizorního ocelového mostu ve stupních DSP/DPS vč. inženýrské činnosti.


„Oprava malšovického mostu HK-033 v Hradci Králové“

Projektová dokumentace ve stupních DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a AD: Navržení nových mostních závěrů, sanace závěrných zídek, úložných prahů a opěr, opravy betonových říms mostu, opravy zábradlí, opravy poškozených částí povrchové úpravy oblouku mostu.


„Oprava Pražského mostu HK-030 v Hradci Králové“

Projektová dokumentace ve stupních DSP/DPS vč. inženýrské činnosti a AD: Zaměření skutečného stavu mostu, vyhotovení digitálního podkladu pro projektování, návrh opravy mostních závěrů, oprava živičného krytu na vozovce, oprava povrchu chodníku – žulová dlažba, návrh opravy zkorodovaných ocelových prvků mostní konstrukce, návrh opravy přilehlého schodiště u rotundy na křížení ulic Mostecká X Eliščino nábřeží.


„Rekonstrukce lávky pro pěší přes řeku Moravici“

Projektová dokumentace ve stupních DSP (statické posouzení stávající nosné ocelové konstrukce lávky, zhodnocení technického stavu, doporučení na opravu, sanaci, či zesílení jednotlivých nevyhovujících prvků a provedení statického výpočtu nové nosné ocelové konstrukce).