Projekce 2016

„Výrobně technická dokumentace zábradlí mostního objektu SO 232 na stavbě 1105-2 Osičky – Hradec Králové“


„Projektová dokumentace na odstavná stání a oplocení na ul. Smetanova v Olomouci“


„Projektová dokumentace dvou propustků ve městě Přerov“


„Jez Tři Mosty, Horka - přístupová lávka“


„Projektová dokumentace k VZ a DSP oprava mostů a příkopu komunikace ve městě Libavá“


„Zámek Čechy pod Kosířem – parkoviště“ – vytýčení stavby před zahájením, zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrických plánů…“


„Cyklostezka Holická - Babíčkova, Olomouc“ - vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrických plánů.“


„Litovel – Nasobůrky, stavební úpravy silnice III/3733“ – vytýčení stavby před zahájením, zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrických plánů“