Prohlídky ocelových konstrukcí

Provádíme běžné, podrobné a mimořádné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Popis postupu prohlídek ocelových konstrukcí


V rámci podrobné kontrolní prohlídky objektů je zjišťován:

Osnova prohlídek ocelových konstrukcí

1.etapa

Prostudování objednatelem doložené dochované původní projektové dokumentace a příprava k prohlídkám v in situ.

2. etapa

Prohlídka v terénu (in situ) pochůzkou a za pomoci žebříků nebo mobilních plošin, popř. pomocí horolezecké techniky. Při obhlídce je provedena podrobná fotodokumentace a zákres vad do připravených podkladů z 1.etapy.

3. etapa

Vyhotovení zprávy o podrobné prohlídce.

Rozdělení závad z vizuálních prohlídek

Při vizuálních prohlídkách jsou závady rozděleny do těchto pěti skupin:

 1. Poškození protikorozní ochrany
 2. Koroze ocelových konstrukcí
 3. Vady spojů – svary, šrouby, nýty
 4. Deformace ocelových konstrukcí
 5. Ostatní

Podrobně je sledováno:

 1. Uspořádání technologie, soustředěná břemena, velikosti otvorů a drážek.
 2. Situování nosných sloupů a průvlaků.
 3. Rozsah a velikosti poruch, zhodnocení jejich vzniku.
 4. Vlhkost zdivá, stav izolace proti zemní vlhkostí.
 5. Mokré technologické procesy v okolí OK.
 6. Na stupeň zkorodování oceli, stav obvodových plášťů, podlah a krytiny.
 7. Stav nátěrového systému OK.
 8. Stav nýtových, šroubových nebo svarových nosných spojů.
 9. Provedení konstrukce s ohledem na vznik závad.
 10. Provedení konstrukce s ohledem na bezpečnost pracovníků.
 11. Opotřebování a poškození pochozích ploch.
 12. Tvar dílců a trvalé deformace, stabilita OK.
 13. Funkce dilatačních spár.

Metodika provádění kontrolních prohlídek


Prohlídky objektu jsou prováděny kolektivem pracovníků společnosti PONVIA CONSTRUCT s.r.o. pod vedením autorizovaného inženýra Ing. Ronalda Loydla. Výsledky podrobné kontrolní prohlídky jsou zachyceny v protokolu.

Prohlídky OK jsou prováděny vizuálním pozorováním z podlahy objektů nebo z přenosných žebříků nebo mobilních plošin nebo pomocí horolezecké techniky. Tuhost a stabilita OK plošin, schodišť a zábradlí je kontrolována přímým odzkoušením funkčnosti komunikačních cest.

V závěru jsou uvedeny zjištěné závady a poruchy, které mají vliv na únosnost konstrukce nebo neodpovídají normovým požadavkům. Pak následuje návrh opatření pro zajištění dalšího bezpečného užívání této OK.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Realizované prohlídky:

Běžná prohlídka ocelových konstrukcí v areálu OLMA Zábřeh


Podrobná prohlídka haly v areálu společnosti TEVA v Opavě


Podrobné prohlídky tramvajových přístřešků v majetku Dopravního podniku Ostrava, a.s.


Fotodokumentace z prohlídky přístřešku - ponvia.cz Fotodokumentace z prohlídky přístřešku - ponvia.cz
Protokol z prohlídky přístřešku - ponvia.cz Protokol z prohlídky přístřešku - ponvia.cz

Podrobná prohlídka ocelových konstrukcí v majetku Dopravního podniku Ostrava, a.s.


 - ponvia.cz
- ponvia.cz
 - ponvia.cz
- ponvia.cz
 - ponvia.cz
- ponvia.cz
Jeden z areálů DPO – a fotodokumentace z prohlídky - ponvia.cz Jeden z areálů DPO – a fotodokumentace z prohlídky - ponvia.cz

Prohlídky portálů dopravního značení pro ŘSD - Zlín


Podrobná prohlídka ocelových konstrukcí ve VÚ Brdy


Prohlídka ocelových hal, garáží, zastřešení sálů, věže radaru a přístřešku vchodu.