Prohlídky mostů

Dle ČSN 73 6221 a na základě oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací na základě registrace č. 191/2016 a č. 195/2017 uděleného Ministerstvem dopravy provádíme

Prohlídky provedeme u trvalých i zatímních mostů a lávek, po nichž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo speciální dráhy (např. metro nebo lanová dráha), nebo na nichž je zřízeno jiné prostranství sloužící jako pozemní komunikace (např. parkoviště). Dále provedeme prohlídky mostů sdružených a přiměřeně objektů s konstrukcí mostům podobnou, dále stavební části tunelů, migračních objektů, galerií, opěrných zdí, protihlukových stěn, portálů, mýtných bran a propustků na pozemních komunikacích a dále podjezdy a podchody pozemních komunikací, tramvajových, trolejbusových nebo speciálních drah a konstrukcí, jež zasahují do prostoru vyhrazeného těmto komunikacím např. technologické mosty, návěstní lávky, ochranná zařízení pod lanovkami, městské brány apod.

Vaše mosty Vám prohlédneme, zkontrolujeme s dostupnou dokumentací, vyhotovíme protokol z prohlídky s doporučeními a případným návrhem pro opravy, údržbu i s odhadem nákladů. V případě chybějící dokumentace provedeme pasportizaci objektu a vyhotovíme mostní list.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Realizované prohlídky:

Hlavní mostní prohlídky v majetku města Němčice nad Hanou 2018


12 městských mostů a lávek


Hlavní mostní prohlídky v majetku městyse Dub nad Moravou 2018


6 mostů


Běžné prohlídky mostů na dálnicích D35 a D46 pro ŘSD ČR 2018


64 mostů


Běžné prohlídky mostů na dálnicích D1 a D46 pro ŘSD ČR 2017


Prohlídky 31 mostů na dálnici D1 a D46


Běžné prohlídky mostů ve vlastnictví města Prostějova 2017


Prohlídky 10 městských mostů


Zpracování hlavních mostních prohlídek a zpracování mostních listů va VVP Libavá 2017


Hlavní prohlídky vč. zpracování Mostního listu pro 6 mostů


Hlavní a běžné prohlídky mostů ve vlastnictví města Přerova-2017


Prohlídky 85 mostů, lávek a propustků


Hlavní a běžné prohlídky mostů ve vlastnictví města Přerova 2016


Prohlídky 76 mostů, lávek a propustků

Fotodokumentace z běžné prohlídky - ponvia.cz Fotodokumentace z běžné prohlídky - ponvia.cz
Protokol z běžné prohlídky - ponvia.cz Protokol z běžné prohlídky - ponvia.cz

Zpracování hlavních mostních prohlídek a mostních listů ve VVP Libavá 2016


Hlavní prohlídky vč. zpracování Mostního listu pro 17 mostů

Mostní list – grafická část - ponvia.cz Mostní list – grafická část - ponvia.cz
Protokol z HP - úvod - ponvia.cz Protokol z HP - úvod - ponvia.cz

Hlavní mostní prohlídky mostů v majetku města Prostějova 2018


vč. výpočtů zatížitelnosti a vypracování mostních listů – 8 mostů


Hlavní mostní prohlídky v Rousínově, Olšanech u Prostějova, Vidnavě, Zbýšově, Šaraticích, Přerově - 2018


vč. vypracování mostních listů


Běžné mostní prohlídky propustků pro ŘSD správa Olomouc 2018


198 propustků


Běžné prohlídky mostů na dálnicích D1 a D46 pro ŘSD ČR 2018


Prohlídky 33 mostů na dálnici D1 a D46