Zkušenosti, praxe a reference klíčového personálu

Seznam vybraných staveb prováděných pod naším přímým vedením pro významné české společnosti na území ČR i v zahraničí.

Stavba: Silnice I/48 Tošanovice - Žukov, Most v km 15,8190-16,5195

Objekt: SO 2202 – Most na I/6 přes trať ČD Chodov – Sokolov v km 3,002
Investor: Ředitelství silnic a dálnice ČR, správa Ostrava
Projektant: Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.
Cena prací: 37.000.000,-Kč

Stavba: Dálnice D 47, stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín

Objekty: SO 222 Dálniční most přes přivaděč Bělotín
SO 220 - Dálniční estakáda
Investor: Ředitelství silnic a dálnice ČR, správa Olomouc
Projektant: Dopravoprojekt Ostrava s. r. o., Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
Cena prací: 236.000.000,-Kč

Stavba: Silnice R6 Nové Sedlo - Sokolov

Objekt: SO 205 – Most na I/6 přes trať ČD Chodov – Sokolov v km 3,002
Investor: Ředitelství silnic a dálnice ČR, správa Karlovy Vary
Projektant: VPÚ Deco Praha a.s.
Cena prací: 130.000.000,-Kč

Stavba: I/38 Kolín obchvat

Objekt: SO 204 - most v km 2,300 přes Štítarské údolí a pekelský potok
Investor: Ředitelství silnic a dálnice ČR, správa Praha
Projektant: SUDOP Praha a.s.
Cena prací: 145.000.000,-Kč

Stavba: R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice

Objekt: SO 201 - Most na silnici R7 v km 0,440
SO 202 – Most na stávající silnici R7 v km 2,780
SO 203 – Most na silnici R7 v km 2,780
SO 205 - Most na silnici R7 v km 6.280
SO 207 - Nadjezd nad silnicí R7 v km 7,426
SO 209 – Nadjezd nad silnicí R7 v km 9,085
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov
Projektant: Pontex s r.o.
Cena prací: 295.000.000,-Kč

Stavba: Galerie Šantovka

Objekty: SO 52 - Silniční rampa na střechu budovy přes Mlýnský potok
SO 53 - Lávka pro pěší přes Mlýnský potok – východní napojení
SO 54 - Lávka pro pěší přes obtok Mlýnského potoka – severní napojení
SO 55 - Lávka pro pěší přes Tř. Svobody a obtok Mlýnského potoka- severní napojení
Investor: SMC Development a.s.
Projektant: Link projekt s.r.o.
Cena prací: 31.500.000,-Kč

Stavba: Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska, Warszawa

Objekty: 410T – rekonstrukce nadjezdu na dopravním uzli Powązkowska
411T – rekonstrukce nadjezdu na dopravním uzli Powązkowska
411T (A) – opěrná zeď na dopravním uzli Powązkowska
411T (B) – opěrná zeď na dopravním uzli Powązkowska
KT – rekonstrukce technologické lávky nad hlavní trasou
416T – rekonstrukce mostu na hlavní trase na dopravním uzli Broniewskiego
416T (A) – opěrná zeď na dopravním uzli Broniewskiego
416T (B) – opěrná zeď na dopravním uzli Broniewskiego
416T (C) – opěrná zeď na dopravním uzli Broniewskiego
17T – rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty nad hlavní trasou
7T – rekonstrukce nájezdové rampy na dopravním uzli Marymont
8T – rekonstrukce nájezdové rampy na dopravním uzli Marymont
11T – rekonstrukce nadjezdu na dopravním uzli Marymont
11Tk – rekonstrukce lávky pro pěší na dopravním uzli Marymont
12T – rekonstrukce tramvajového viaduktu na dopravním uzli Marymont
12Tkw – rekonstrukce lávky/nástupiště na dopravním uzli Marymont
12Tkz – rekonstrukce lávky/nástupiště na dopravním uzli Marymont
18T – rekonstrukce nadjezdu na dopravním uzli Marymont
8T (A+C) – podchod pro pěší na dopravním uzli Marymont
8T (B) – opěrná zeď na dopravním uzli Marymont
7T (A) – opěrná zeď na dopravním uzli Marymont
7T (B) – opěrná zeď na dopravním uzli Marymont
18T (A) – podchod pro pěší a cyklisty na dopravním uzli Marymont
413T – rekonstrukce lávky pro pěší nad hlavní trasou
16T – most na hlavní trase v ul. Hlaski
45T – rekonstrukce nadjezdu na ulici Mickiewicza
27T – most na hlavní trase na dopravním uzli Modliňska
28T – most na hlavní trase na dopravním uzli Modliňska
29T – most na hlavní trase na dopravním uzli Modliňska
30T – rekonstrukce sjezdové rampy na dopravním uzli Modliňska
31T – rekonstrukce mostu na hlavní trase na dopravním uzli Modliňska
32T – přesypaný most na hlavní trase na dopravním uzli Modliňska
22T – rekonstrukce podchodu pro pěší na dopravním uzli Modliňska
24T – rekonstrukce podchodu pro pěší na dopravním uzli Modliňska
26T – rekonstrukce estakády na dopravním uzli Modliňska
4T – estakáda na dopravním uzli Modliňska
5T – estakáda na dopravním uzli Modliňska
6T – estakáda na dopravním uzli Modliňska
Investor: Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad, oddzial w Warszawie
Projektant: Transprojekt – Warszawa Sp.z o.o. a Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP)
Cena prací: 670.000.000,-Kč