Kontakty

Ponvia construct s.r.o.
Krapkova 1159/3
Nová Ulice
Olomouc
779 00

E-mail: info@ponvia.cz

IČ: 04381823
DIČ: CZ04381823
Společnost zapsána v obchodní rejstříku C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravě

Datová schránka: v978pbf
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Olomouc
č. ú.: 271793946/0300
Adresa pro elektronickou fakturaci: fakturace@ponvia.cz

Vedení společnosti

Ing. Ronald Loydl

jednatel
Vedení realizace staveb
e-mail: ronald.loydl@ponvia.cz
telefon: +420 724 192 001

Ing. Aleš Semotam

jednatel
Obchodní činnost, příprava
e-mail: ales.semotam@ponvia.cz
telefon: +420 724 192 010

Příprava výroby a projekce

Ing. Petra Babinská


Inženýr přípravy výroby a projekce
e-mail: petra.babinska@ponvia.cz
telefon: +420 733 106 806

Michal Vrána


výrobní příprava
e-mail: michal.vrana@ponvia.cz
telefon: +420 777 993 820

Vedení staveb

Miroslav Hrubý


hlavní stavbyvedoucí
e-mail: miroslav.hruby@ponvia.cz
telefon: +420 602 704 684

Vlastimil Bartoš


stavbyvedoucí
e-mail: vlastimil.bartos@ponvia.cz
telefon: +420 602 454 914

Stanislav Lužný


stavbyvedoucí
e-mail: stanislav.luzny@ponvia.cz
telefon: +420 720 027 557

Karol Humeník


stavbyvedoucí
e-mail: karol.humenik@ponvia.cz
telefon: +420 774 561 223

Recepce

Barbora Ptáčková


asistentka
e-mail: barbora.ptackova@ponvia.cz
telefon: +420 722 923 720

Tým společnosti PONVIA CONSTRUCT


Ing. Ronald Loydl

Jednatel společnosti a vedoucí výroby

Absolvent ČVUT, Fakulta stavební - obor dopravní stavby a konstrukce. V roce 2008 získal autorizaci ČKAIT v oboru Mosty a inženýrské konstrukce. Od roku 1995 do roku 2005 působil ve společnostech Dopravní stavby Olomouc ( Skanska ), Stavební obnova železnic, DIS Brno na pozicích mistr, stavbyvedoucí, manažer projektu a ředitel mostní divize. Od roku 2006 do roku 2015 pracoval ve společnosti Metrostav, a.s., na pozicích od hlavního stavbyvedoucího po vedoucího oddělení mostů na zahraniční zakázce v Polsku. Ve společnosti PONVIA construct s.r.o. zastává funkci jednatele a vedoucího výroby. Je držitelem oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací na základě registrace č. 191/2016.


Ing. Aleš Semotam

Jednatel společnosti, obchodní činnost

Absolvent VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební - obor dopravní stavby. V roce 2011 absolvoval postgraduální studium „Betonové, ocelové a spřažené ocelobetonové mosty“ na ČVUT Fakulta stavební. Od roku 2008 do roku 2015 působil ve společnosti Metrostav, a.s.. Ve společnosti PONVIA construct s.r.o. zastává funkci jednatele a vedoucího obchodu a přípravy. Je držitelem oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací na základě registrace č. 195/2017.