JÁDROVÉ VRTÁNÍ
Jádrové vrtání - Ponvia.cz

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. - jádrové vrtání

Naše společnost provádí jádrové vrtání jádrovou vrtačkou HUSQVARNA DMS 240, která umožňuje vyvrtat otvor až do průměru 300 mm do betonu, železobetonu, kamene nebo smíšeného zdiva. Vrty se provádí s velkou přesností. Výhodou je snadná likvidace odpadu , možnost vrtání do stěn, podlah či stropů bez otřesů a vibrací. Možné je také vrtání pod úhlem.

Jádrové vrtání je specifické svým přesným kruhovým otvorem do jakéhokoliv materiálu. V rámci našich činností je využívána pro vývrt otvorů pro kotvy říms, vývrty pro prostupy inženýrských sítí nebo válcový odvrt pro diagnostiku konstrukcí - získání zkušebního tělesa.