DOZOROVÁNÍ MOSTNÍCH STAVEB
Dozorování staveb - Ponvia.cz

PONVIA CONSTRUCT s.r.o. - dozor staveb - Váš odborný rádce

Náš tým Vám nabízí unikátní spojení zkušeností z provádění staveb, projekčních prací, prohlídek objektů a diagnostiky v dozorování mostních staveb.

Stavební dozor je odborník, který má vzdělání v oboru a jisté zkušenosti z předešlých projektů a na stavbě se vyskytuje v celém jejím průběhu. Za úkol má dohlížet na kvalitu provedených prací, konstrukcí a všech částí stavby, především pak těch, které budou zakryté. Stavební dozor též kontroluje soulad provedených konstrukcí s projektovou dokumentací, sleduje také soulad údajů na faktuře se skutečně provedenými pracemi a s položkovým rozpočtem a společně se stavbyvedoucím, stavebníkem a jinými osobami je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku či do jednoduchého záznamu o stavbě. 

Tým je veden autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce.