O firmě

Společnost PONVIA CONSTRUCT s.r.o. je českou stavební společností založenou v roce 2015. Svoji činnost opírá o dlouholeté zkušenosti zakladatelů a pracovníků firmy z velkých i malých staveb dopravní infrastruktury v České republice i v zahraničí.

Naším nosným programem jsou mosty, které projektujeme a stavíme.

Vše provádíme jako generální dodavatel zejména vlastními kapacitami.

Stále se zlepšujeme. Sledujte naše Novinky.

Dále provádíme:

Realizace staveb

 • Novostavby, rekonstrukce a opravy silničních a železničních mostů, propustků
 • Opěrné zdi všech typů
 • Sanace betonových konstrukcí
 • Vodohospodářské stavby
 • Pozemní a průmyslové stavby
 • Manipulace s těžkými břemeny - zvedání mostů apod.
 • Montáž a demontáž mostních provizorií
 • Podpěrné konstrukce, skruže
 • Rekonstrukce a výstavbu komunikací a průmyslových ploch
 • Rektifikace jeřábových drah
 

Projekční práce

 • Silniční a železniční mosty
 • Lávky pro pěší
 • Diagnostika betonových mostů a konstrukcí
 • Prohlídky mostů a ocelových konstrukcí
 • Přepočty zatížitelnosti, návrhy oprav a rekonstrukcí
 • Inženýrská činnost
 • Technický dozor stavebníka
 • Geodetické práce
 • V katastru nemovitostí
  • Vytyčení hranice pozemku
  • Geometrické plány
 • V Inženýrské geodézie
  • Vytyčení, kontrolní měření, zaměření skutečného provedení stavby
  • Výpočet kubatur
  • Sledování poklesů a deformací
 • V projekční činnosti
  • Vyhotovení mapového podkladu pro projekt
  • Identifikace a zjištění vlastníků pozemků v zájmovém území